Osk. Huttusen säätiön apurahat tohtoriopintoihin ja post-doc-tutkimukseen ulkomailla

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Apurahat väitöskirjatyöhön

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 27 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot. Muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua.

Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2025.

Henkilökohtaisen väitöskirja-apurahan vuotuismäärä on 26 350 euroa. Myönnettäviin apurahoihin voi erikseen hakea lisäapurahan yliopistojen edellyttämiin pakollisiin opiskelukustannuksiin (esim. lukukausimaksut). Lisäksi apurahaan voi liittyä puoliso- ja lapsilisä, jotka kumpikin ovat 3 200 euroa vuodessa, sekä tarvittaessa vuotuinen sosiaaliturvaosuus (ns. MELA-maksu). Apurahakautta voidaan myöhemmin hakemuksesta jatkaa kolmannella vuodella.

Hakeminen

Apurahahakemus tehdään  sivustolla olevalle sähköiselle lomakkeelle.

Seuraava hakuaika on 15.5. - 15.6.2025.

 

Post doc -apurahat

Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc – tutkimustyöhön vuodeksi kerrallaan. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Apurahan suuruus on 42 000 euroa/vuosi. Sen lisäksi rahoitukseen voidaan sisällyttää muita perusteltuja kustannuksia.

Hakeminen

Apurahahakemus tehdään sivustolla olevalle sähköiselle lomakkeelle.

 

Hakemuksia koskevat suositukset tulee lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2024 osoitteella: timo.avist@helsinki.fi.

Seuraava hakuaika on 15.5. - 15.6.2025.

 

 

OSK. HUTTUSEN SÄÄTIÖ sr
Hallitus